Instalacje serwisowe

Instalacje wysokociśnieniowe

Wysokociśnieniowe instalacje umożliwiają mycie na wielu stanowiskach, gdzie bazą jest jedna pompa ciśnieniowa.

Każda instalacja składa się z następujących elementów:

A. myjki wysokociśnieniowej zimnowodnej bądź gorącowodnej. Najczęściej montujemy myjki stacjonarne z pompami karbowodowymi przeznaczonymi do pracy ciągłej.
Przy myjce zimnowodnej istnieje możliwość podania wody gorącej z innego źródła np. piec gazowy, terma elektryczna, instalacja solarowa itp.

B. instalacji naściennej z rur ze stali nierdzewnej łączonych różnymi kształtkami (kolanka, trójniki, złączki). Każdy punkt odbioru kończymy zaworem wysokocińnieniowym.

C. węże ciśnieniowe, pistolety i różnorodne lance. Węże mogą być zainstalowane na odpowiednich zwijadłach ręcznych lub automatycznych. Wykonano mogą być w wersji do branży spożywczej i przemysłowej olejoodpornej itp.

W zależności od wielkości instalacji montujemy różne systemy sterowania. Każdą instalację można łatwo rozbudowywać o kolejne punkty mycia.

Najczęściej wykonujemy instalacje w zakładach przetwórstwa spożywczego, hodowli, myjniach wielostanowiskowcyh, w branżach transportowych, betoniarniach.

Oddzielną grupę instalacji jest budowa systemów oprysku środkami ochrony roślin w obiektach zamkniętych typu szklarnie, tunele.

Najczęściej instalacja składa się  z pompy wysokociśnieniowej wraz z regulatorem ciśnienia połączonej odpowiednim sprzęgłem z walkiem zdawczym ciągnika rolniczego.

Pobór wody wraz ze środkiem ochrony roślin następuje w beczek lub zbiornika 1000l. Obok zbiornika montujemy zwijadło ręczne z wężem o długości 30-90mb. Umożliwia to oprysk bardzo długich tuneli. Wydajność środka do oprysku to 10l na minutę. Czas przeznaczony na jeden duży obiekt to kilka minut. Posiadamy specjalne regulowane lance z czterema lub ośmioma dyszami.

Wysokociśnieniowe instalacje mogą też pełnić funkcje bardzo specjalistyczne. Przykładem takiej instalacji jest wykonany przez naszą firmę system do mycia butli gazu propan-butan, połączony ze spacjalnymi szczotkami o napędzie pneumatycznym. Wszystko działa w połączeniu z tasmociągiem przenoszącym butle. Kolejnym specjalistycznym systemem mycia jest instalacja dla przemysłu, ułatwiająca mycie zbiorników mieszalników do farb (przy zmianie koloru) oraz zbiorników mieszanek tytoniu.

Oddzielną grupą instalacji projektowanych i wykonywanych przez naszą firmę są systemy mycia pojazdów – cystern za pomocą głowic ciśnieniowych.

Zapraszamy do współpracy!!!

Nasze realizacje