Kraków Dworzec Główny

Kraków Dworzec Główny

Prace porządkowe prowadzone 2014 roku. W początkowej fazie pobiekt został przygotowany dla firmy PORR S.A. po pracach poprzedniego wykonawcy. Następnie prace prowadzone były w trakcie całej budowy obiektu i obejmowały sprzątanie w trakcie budowy aż do przekazania gotowego obiektu dla Inwestora – PKP S.A.