Galeria Słoneczna

Galeria Mega Moll

Prace prowadzone były od października 2010 do kwietnia 2011 roku. Obejmowały gruntowne sprzątanie całej Galerii Słonecznej w trakcie prowadzenia prac budowlanych: mycie elewacji , sprzątanie dachu, doczyszczanie pasaży, klatek i pomieszczeń dodatkowych. Prace obejmowały prawidłowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pod kątem BHP dla ekip budowlanych. Całość uzupełniła uprzątnięcie terenu zielonego, garaży wraz z instalacją podsufitową. Całość prac zakończona oddaniem obeiktu Iwestorowi przed uroczystym otwarciem.