Hotel Renaissance Warsaw Airport

Galeria Mega Moll

Prace trwały od września 2017 do czerwca 2018 roku na zlecenie Generalnego Wykonawcy PORR S.A. Prace obejmowały bieżące utrzymanie terenu w trakcie budowy oraz podczas wszelkich prac montażowych. Zakres prac obejmował przygotowanie pokoi hotelowych, kuchni wraz z zapleczem sanitarnym przed odbiorem przez upoważnione służby, aż do uroczystego otwarcia dla VIP-ów i gości. Ponadto został oczyszczony cały teren zewnętrzny wraz z nasadzeniami.