Warszawa Metro

Warszawa Metro

Prace prowadzone były na terenie budowy II linii Metra Warszawskiego na zlecenie Konsorcjum polsko-włosko-tureckiego. Prace obejmowały swoim zakresem sprzątanie w trakcie budowy oraz przygotowanie stacji do otwarcia. Prace prowadzone w 2014.