The Park Warszawa

Galeria Mega Moll

Prace prowadzone w trakcie budowy kompleksu biurowców The Park w Warszawie. Prace prowadzone były w trakcie budowy, aż do moentu przekazania obiektu Inwestorowi. Usługa obejmowała utrzymanie czystości w o biekcie w trakcie prac firm budowlanych. Zakres obejmował mycie i odkurzanie instalacji w węzłach cieplnych przepompowni, rozdzielni, pomieszczeniach technicznych. Dodatkowo sprzątanie dachu i terenu zielonego wokół kompleksu. Specjalistyczne sprzątanie objęło odkurzanie podłogi technicznej oraz instalacji, położonych pod tymi podłogami.